Moim celem jest przedłużenie i poprawa jakości życia pacjentów z chorobami układu krążenia.

Zapraszam pacjentów z podejrzeniem lub rozpoznaniem:

  • nadciśnienia tętniczego,
  • choroby niedokrwiennej serca,
  • zaburzeń rytmu serca,
  • niewydolności serca.