Moim celem jest przedłużenie i poprawa jakości życia pacjentów z chorobami układu krążenia.