Moim celem jest przedłużenie i poprawa jakości życia pacjentów z chorobami układu krążenia.

 1. Pacjenci z podejrzeniem choroby kardiologicznej na podstawie objawów:

 • ból w klatce piersiowej,
 • duszność,
 • obrzęki,
 • kołatania serca,
 • omdlenia,
 • stwierdzany „szmer nad sercem”.

 1. Pacjenci z rozpoznaną już chorobą kardiologiczną:

 • oporne nadciśnienie tętnicze,
 • zaburzenia rytmu serca: migotanie przedsionków, komorowe zaburzenia rytmu, częstoskurcze,
 • choroba niedokrwienna serca- w tym ocena wskazań do leczenia interwencyjnego,
 • niewydolność krążenia,
 • wady serca- w tym ocena do leczenia operacyjnego.

 1. Kwalifikacja kardiologiczna do operacji pozasercowej.