Moim celem jest przedłużenie i poprawa jakości życia pacjentów z chorobami układu krążenia.

Konsultacje płatne:

Kraków 31-505
ul. Ariańska 8
tel. 601 445 048
www.geromed.pl

Konsultacje w ramach kontraktu z NFZ:

Kraków 31-455
ul. Ułanów 29a
tel. 12 411 04 77
www.krakmed.com.pl

Konsultacje w ramach kontraktu z NFZ:

Kraków 31-941
Oś. Kolorowe 21
tel. 12 642 98 00
www.vadimed .com.pl