Moim celem jest przedłużenie i poprawa jakości życia pacjentów z chorobami układu krążenia.

Wykształcenie

lekarz medycyny, Wydział lekarski Akademii Medycznej w Krakowie, rok ukończenia 1987

Specjalizacje:

 • lekarz chorób wewnętrznych - 1992 r.,
 • specjalista chorób wewnętrznych – 1995 r.,
 • specjalista kardiolog – 2000 r.

Przebieg pracy zawodowej:

 • 1987r.-1994 r. – Oddział chorb Wewnętrznych im. E. Biernackiegow Krakowie (obecnie Szpital Zakonu Bonifratrów) – młodszy asystent, asystent,
 • 1994r.-2006 r. – Oddział Kardiologii Szpitala Specjaistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie – asystent, starszy asystent,
 • 2000r. - obecnie – Poradnia Kardiologiczne NZOZ KRAKMED w Krakowie,
 • 2006r. – obecnie – Poradnia Kardiologiczna Centrum Medycznego VADIMED w Krakowie.

Członkowstwo:

 • Polskie Towarzystwo Kardiologiczne,
 • Polskie Towarzystwo Ndciśnienia Tętniczego,
 • European Society of Cardiology.

Inne umiejętności lekarskie:

 • wszczepianie układów stymulujących serca (rozruszników),
 • prowadzenie badań klinicznych.

Znajomość języków obcych:

 • język angielski – biegła,
 • języch rosyjski – dobra,
 • język niemiecki - podstawowa.